Realms

ALL | na | eu | oc
Region Name Lang Type Guilds
eu Golemagg en pvp 40
eu Hydraxian Waterlords en rp 3
eu Mirage Raceway en normal 9
eu Pyrewood Village en normal 17
eu Shazzrah en pvp 15
eu Gehennas en pvp 11
eu Firemaw en pvp 9
eu Zandalar Tribe en rp-pvp 4
eu Auberdine fr normal 2
eu Sulfuron fr pvp 7
eu Everlook de normal 16
eu Lucifron de pvp 19
eu Razorfen de pvp 9
eu Venoxis de pvp 14
eu Chromie ru normal 0
eu Flamegor ru pvp 9
eu Flamelash en pvp 3
eu Gandling en pvp 5
eu Mograine en pvp 10
eu Razorgore en pvp 7
eu Nethergarde Keep en normal 11
eu Ashbringer en pvp 13
eu Bloodfang en pvp 4
eu Dreadmist en pvp 7
eu Judgement en pvp 2
eu Noggenfogger en pvp 9
eu Stonespine en pvp 5
eu Ten Storms en pvp 7
eu Amnennar fr pvp 8
eu Finkle fr pvp 2
eu Lakeshire de normal 5
eu Transcendence de pvp 13
eu Patchwerk de pvp 14
eu Dragon’s Call de pvp 8
eu Wyrmthalak ru pvp 1
eu Rhok'delar ru pvp 6
eu Celebras de rp 0
eu Dragonfang en pvp 2
eu Earthshaker en pvp 11
eu Harbinger of Doom ru pvp 3
eu Heartstriker de pvp 15
eu Mandokir es pvp 6
eu Skullflame en pvp 6