Realms

ALL | na | eu | oc
Region Name Lang Type Guilds
eu Golemagg en pvp 48
eu Hydraxian Waterlords en rp 4
eu Mirage Raceway en normal 10
eu Pyrewood Village en normal 19
eu Shazzrah en pvp 16
eu Gehennas en pvp 11
eu Firemaw en pvp 10
eu Zandalar Tribe en rp-pvp 4
eu Auberdine fr normal 2
eu Sulfuron fr pvp 7
eu Everlook de normal 17
eu Lucifron de pvp 21
eu Razorfen de pvp 11
eu Venoxis de pvp 18
eu Chromie ru normal 0
eu Flamegor ru pvp 10
eu Flamelash en pvp 3
eu Gandling en pvp 5
eu Mograine en pvp 10
eu Razorgore en pvp 9
eu Nethergarde Keep en normal 11
eu Ashbringer en pvp 15
eu Bloodfang en pvp 5
eu Dreadmist en pvp 7
eu Judgement en pvp 2
eu Noggenfogger en pvp 9
eu Stonespine en pvp 5
eu Ten Storms en pvp 7
eu Amnennar fr pvp 8
eu Finkle fr pvp 3
eu Lakeshire de normal 5
eu Transcendence de pvp 14
eu Patchwerk de pvp 15
eu Dragon’s Call de pvp 9
eu Wyrmthalak ru pvp 1
eu Rhok'delar ru pvp 6
eu Celebras de rp 0
eu Dragonfang en pvp 2
eu Earthshaker en pvp 13
eu Harbinger of Doom ru pvp 3
eu Heartstriker de pvp 15
eu Mandokir es pvp 7
eu Skullflame en pvp 7